Ostutingimused

 

1. Üldtingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. www.beermarket.eu üldtingimused kehtivad e-poest www.beermarket.eu  tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidiainsuses „Leping”), mis sõlmitakse Eestis Kivikirves OÜ ja kaupa telliva Eestis elava füüsilise isiku (edaspidi „Tellija”või „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

1.2. www.beermarket.eu üldtingimused on koostatud lähtudes Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.3. Tellimine välisriikidest ja välisriikidesse toimub ainult Kivikirves OÜ kontori kaudu ning ainult müüja ja ostja poolt allkirjastatud lepingu (te) alusel. Tellimiseks välisriikidesse palume saata e-mail aadressile info@kirves.ee .

1.4. Kivikirves OÜ ’l on õigus üldtingimusi igal ajal ühepoolselt muuta ning täiendada. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teavitatakse interneti leheküljel www.beermarket.eu või erandjuhtudel muude kanalite kaudu. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamise hetkest internetileheküljel www.beermarket.eu või erandjuhtudel muude kanalite kaudu.

1.5. Muudetud tingimused kehtivad üksnes tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast tingimuste muutmist Juhul kuikasutaja edastas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimusele tellija poolt tellimuseedastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või eelnevalt kehtinud tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.6. Üldtingimuste käesolev redaktsioon asendab kõik eelnevad üldtingimused, mis kehtisid tellimisel www.beermarket.eu internetipoest.

2. Lepingu jõustumine

2.1. Tellija tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping.

2.2.Üldjuhul teavitab Kivikirves OÜ Tellijat nõustumisest e-maili teel ning võimalusel täpsustab tellimust telefoni teel.

2.3. Kivikirves OÜ ei pea oma nõustumisest pakkumusega Tellijat eraldi teavitama, kui ta asub tellimust täitma edastades ostjale e-maili teel ostja poolt internetipoes www.beermarket.eu tellitud kaupade eest tasumiseks arve.

2.4. Juhul, kui Kivikirves OÜ ei ole tellimusega nõustunud, kuid ei ole ka avaldanud tellimusega mittenõustumist,lõpeb tellimus 14 päeva pärast selle Kivikirves OÜ ’le teatavaks saamist.

2.5. Kivikirves OÜ nõustub sõlmima Lepingu üksnes teovõimelise täisealise füüsilise isikuga.

2.6. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arve järgi tasumisele kuuluva summa täiesulatuses laekumisest Kivikirves OÜ arvelduskontole. Kuni toodete eest täieliku tasumiseni on kaup Kivikirves OÜ omand.

3. Tellimuse täitmise tähtaeg

3.1. Kivikirves OÜ täidab tellimuse vastavalt internetipoes www.beermarket.eu kaubakirjelduse juures toodud tarneajajooksul alates esitatud arve summa laekumisest Kivikirves OÜ pangakontole.

NB ! Palun tutvuge kindlasti käesolevates üldtingimustes kirjeldatud maksetingimustega.

3.2. Juhul kui Kivikirves OÜ ei suuda täita tellimust kirjeldatud tarneaja jooksul tellimuse saamisest alates, teavitatakse sellest esimesel võimalusel Tellijat e-maili teel.

4. Hinnad ja kättetoimetamine

4.1. e-poe www.beermarket.eu hinnad kehtivad 7 kalendripäeva alates kliendi tellimuse aktsepteerimisest ja kliendile arve väljastamisest. E-poel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

4.2. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad kehtivat käibemaksu ( Üldjuhul 20% ).

4.3. www.beermarket.eu interneti leheküljelt ostetud toodete hinnale lisandub tasu kauba kohale toimetamise eest Eestis (üldjuhul Kivikirves OÜ laost kliendi poolt määratud aadressile Eesti piires). Kohale toimetamise tasusuurus on märgitud tellimusel ja arvel.

4.4. Kohaletoimetamise tasu arvestatakse üks kord saadetise kohta .

4.5. Peale Lepingu jõustumist vastavalt üldtingimustes toodule toimetatakse tooted Tellijale Tellija poolt tellimuse vormistamisel määratud aadressile.

4.6. Tellija vastutab tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsuse eest. Kivikirves OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamisel hilinemise ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud ebaõigetest andmetest või Tellijale ei ole võimalik Tellijast olenevatelpõhjustel kaupa üle anda. Juhul kui Tellijaga ei ole võimalik 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt esitatud kontaktandmetel kontakti saada säilitatakse tooted Kivikirves OÜ laos 7 päeva.

4.7. Juhul, kui tellija poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduse juures määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Kivikirves OÜ ei vastuta, teatame sellest Tellija poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 5 tööpäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest vastavalt käesolevate üldtingimuste punktis 2 toodule ja ühtlasi anname teada tellitud toodete kohaletoimetamise uue tähtaja. Juhul, kui Tellija loobub toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toodeteostmisest, on Tellijal õigus tellimus tühistada ning tellija poolt tasutud summa tagastatakse Tellija poolt kontaktandmetes näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul.

4.8. www.beermarket.eu poest tellitud tooted toimetatakse kliendile Omniva pakiautomaadiga ,ELS kulleriga või Itella Smartposti pakiautomaadiga. NB! Toodetele ise järgitulemise võimalust Kivikirves OÜ üldjuhul ei paku.

5. Maksetingimused ja toodete eest tasumine

5.1. Toodete eest tasumisel on makse aluseks tellimusekinnitus / arve, mis saadetakse tellijale peale tellimuse kinnitamist elektronpostiga.

5.2. Soovitame tellijal enne arve tasumist kindlasti kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie poolt tellimuses sisalduvale soovile.

5.3. Toodete eest tuleb üldjuhul tasuda pangalingi kaudu Kivikirves OÜ pangakontole.

5.4. Toodete eest esitatud arve summa peab olema laekunud täies ulatuses toodete üleandmise hetkeks Kivikirves OÜ arveldusarvele.

5.5. www.beermarket.eu poest tellitud toodete eest üldjuhul sularahas tasuda ei saa.

6.Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1 Tellijal on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates www.beermarket.eu  elektronposti aadressile info@kirves.ee vastavasisulise teate koos tellimuse eest tasunud isiku isikuandmete, arve numbri ja arvelduskonto numbriga.

6.2 Peale toodete kättesaamist on Tellijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete kättesaamist Tellimusest taganeda.

NB! Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile info@kirves.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. 

6.3. Tellijal ei ole õigust tellimusest taganeda järgnevalt kirjeldatud toodete puhul

· Toote puhul, mis on valmistatud tellija poolt esitatud eritellimuse alusel

· Toote puhul, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;

· Perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad);

· Audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud,

· Asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt. Interneti teel edastatav tarkvara ning juurdepääsu võimaldavad paroolid )

6.4. Tellija on kohustatud tagastama tooted samas seisukorras kui nad olid Tellijale üleandmise hetkel ja koos tootepakendiga.

6.5. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud. Juhul kui tagastamisele kuuluv asi on halvenenud ja halvenemine ei oletekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada toote väärtuse vähenemine.

6.6. Toote väärtuse vähenemise kohta annab hinnangu Kivikirves OÜ või Kivikirves OÜ poolt volitatud isik ning vormistab selle kirjalikult toote vastuvõtmise hetkel aktiga .

6.7. Juhul, kui Tellija ei ole nõus aktis näidatud väärtuse vähenemisega, on Tellijal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks sõltumatu ekspert.

6.8. Kivikirves OÜ tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, hiljemalt aga 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt arve tasumisel kasutatud pangaarvele.

6.9. Kivikirves OÜ ei kanna tagastamisele kuuluvaid summasid tellimusega mitteseotud isikute pangaarvetele ning ei tagasta pangaarvele tasutud summasid sularahas.

6.10. Juhul kui Tellija poolt esitatud pangaarvele makse teostamise kulu on suurem kui 1 euro on Kivikirves OÜ ’l õigus need kulud tasaarveldada tellijale tagastatavast summast.

7. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Kivikirves OÜ vastutab toote nõuetele mittevastavuse eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul arvates toodete Tellijaleüleandmisest.

7.2. Kivikirves OÜ ei vastuta:

1) Tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade kahe kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Kivikirves OÜ elektronposti aadressile info@kirves.ee

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode .

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Tellija poolt näidatudpangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Kivikirves OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Kivikirves OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Kivikirves OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kivikirves OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kivikirves OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.3. Kivikirves OÜ vastutab tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumisega, samuti Kivikirves OÜ poolt Tellijale edastatud kaupade olemusest tuleneva või nende kasutamisega Tellijale põhjustatud kahju eest üksnes juhul, kui kahju põhjustas Kivikirves OÜ tahtlus või raske hooletus, v.a. Kivikirves OÜ seadusest tulenev vastutus kui Kivikirves OÜ tegevus või tegevusetus põhjustab teise lepingupoole surma või kahjustab tema tervist.

9. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

9.1. Kivikirves OÜ´l on õigus koguda ja töödelda Tellija poolt Kivikirves OÜ le avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks, andmete töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks ja kavandamiseks ka kolmandale isikule.

Kivikirves OÜ´l on õigus kasutada Tellija isikuandmeid ka muu informatsiooni edastamiseks Tellijale.

Kivikirves OÜ’l on õigus Tellija igasuguse makseviivituse korral edastada Tellija isikuandmeid kolmandale isikuletöötlemiseks ja avaldamiseks vastavates andmekogudes (näiteks maksehäirete register).

Kivikirves OÜ´l on õigus avaldada Tellija isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik Lepingust tulenevatenõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale ning kohtule Kivikirves OÜ õigused isikule, kellele Kivikirves OÜ on loovutanud Lepingust tulenevad nõuded. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ningkasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingutäitmiseks.

9.2.Kivikirves OÜ ei vastuta Tellija poolsest tegevusest või tegevusetusest põhjustatud informatsiooni varguste tagajärjel tekkinud kahjude eest ning muude Kivikirves OÜ poolt mitte kontrollitavate seadmete kaudu toimuda võivate informatsiooni varguste ja vargustega põhjustatud kahjude eest. Näiteks paroolide varastamine WIFI andmeside kaudu, Tellija arvutis oleva pahavara (keylogger, trooja), internetiteenuse pakkujate seadmetest toimuvad infolekked, paroolide edasiandmine Tellija poolt teistele isikutele ja muud taolised Kivikirves OÜ st mitte olenevad põhjused.

10. Muud tingimused

10.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2. Tellija ja Kivikirves OÜ vahel seoses e-poe www.kirves.eu vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse (füüsiline isik) või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse EestiVabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.3. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

KIVIKIRVES OÜ  E-POEST  BEERMARKET.EU  ON OSTMINE LIHTNE :

1. PANGE SOBIVAD TOOTED OSTUKORVI  2. TÄITKE ARVE JA KAUBASAAJA ANDMETE  LAHTRID  3. VALIGE RIPPMENÜÜST SOBIV TRANSPORDIVIIS   4. NÕUSTUGE E-POE KASUTUSTINGIMUSTEGA   5. TELLIMUSE KINNITUS / ARVE SAABUB  TEIE POOLT SISESTATUD E-MAILILE  6. TASUGE ARVEL TOODUD SUMMA KIVIKIRVES OÜ PANGAKONTOLE . SELGITUSEKS KIRJUTAGE ARVE NUMBER  7. TELLITUD KAUP TOIMETATAKSE TEIE POOLT VALITUD PAKIAUTOMAATI  2-3 PÄEVA JOOKSUL PEALE MAKSE LAEKUMIST.